+47 90082841

info@mestringsmedisinlofoten.com

Mandag - fredag 8:30-15:00

Music is the literature of the heart,

it commences where speech ends.

-Alphonse de Lamartine

Hva er musikk?

Musikk er kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i tonehøyde, forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme, lydens tekstur og intonasjon.

I alle kulturer ligger der en viten om lydkombinasjoner som er særlig gunstige for å harmonisere mennesket, korrigere ubalanser og bringe mennesker mer i kontakt med sin sanne natur.

Musikk relateres til mange hjernefunksjoner, deriblant oppfatning, tenking, handling, hukommelse, følelser, læring og problemløsning. Musikk er et verdifullt verktøy for å undersøke menneskelig kognisjon og hjernemekanismer.

Musikk kan påvirke, endre, løse opp og korrigere noe i oss. Lyden og dens vibrasjoner når dypt inn i kroppen.

Toning er terapeutisk bruk av egen stemme. Den baserer seg på det naturlige usensurerte uttrykket fra stemmen. Toning kommer av ordet «tone»; tonus, som betyr spenning. Toning er regulering av vår indre og ytre spenning.

I musikbasert miljøbehandling brukes musikk innenfor kliniske rammer hvor individuelt utvalgt musikk, rytme og sang er en del av behandlingen. Musikkbasert miljøbehandling kan brukes av alle, og har vist seg særlig effekt for blant annet eldre, mennesker med demens, mennesker med funksjonshemming, psykiske lidelser og depresjon. Musikk brukes for å styrke egenfunksjon, oppmerksomhet, skape ro, øke velvære og livsgleden, og som lindrende behandling.

Musikk og rytme er gode hjelpemidler for å stabilisere og finne en god gangrytme. Musikk fører til økt balanse, flyt i gangen og gir mer presis motorikk. For å oppnå dette er det viktig å finne en rytme som «passer» til det enkelte.