+47 90082841

info@mestringsmedisinlofoten.com

Mandag - fredag 8:30-15:00

I vestlige samfunn operer vi ofte med et litt kunstig skille mellom kropp og psyke. Til og med helsevesenet vårt skiller i stor grad mellom det som angår kroppslige plager og sykdom, og det som gjelder tanker, følelser og opplevelser. I dag vet vi imidlertid at kropp og psyke henger sammen mye mer enn vi tror, og dette gjelder kanskje spesielt følelsene våre.

Vi har lenge visst at følelser er forbundet med en rekke fysiologiske forandringer og tilstander.

Du vet det kanskje selv når du for eksempel skal til et viktig møte og får kaldsvette i håndflatene bare du tenker på det, eller den heftige pulsen i brystet når du hører en lyd om natten som ligner noen som bryter seg inn i hjemmet ditt.

Nyere forskning viser at emosjonelle tilstander er universelle og forbundet med visse kroppslige opplevelser – uansett hvilken kultur du kommer fra eller hvilket språk du snakker.

Endringene som skjer i kroppen, er en viktig del av våre følelsesmessige opplevelser. For eksempel kan angst kjennes som en smerte i brystet, mens det å forelske seg kan gi behagelig varme som sprer seg i hele kroppen.

Ettersom følelsene i stor grad kjennes i kroppen følger det også naturlig at vi også ofte bruker kroppslige mekanismer for å regulere dem. Hvis du har mange ubearbeidede følelser og du aldri lar følelsene dine være der, kan det også by på en del kroppslige plager.

Det er for eksempel ikke uvanlig at personer som kjenner på sterke følelser uten å håndtere dem, har problemer med stiv nakke og stive skuldre, hodepiner, spenninger i kjeven, stramme og støle muskler i magen og mellomgulvet, og problemer med fordøyelsen eller tarmsystemet. Noen tyr også til andre fysiske måter å håndtere følelsene på, som for eksempel alkohol, andre rusmidler, for mye/lite mat eller trening, som også kan skade kroppen.

Det er viktig å få frem at det å faktisk la følelser være der, ikke er farlig, selv om det kan være slitsomt, skummelt og overveldende. Det er som regel vondere å kjempe imot. Ofte når vi jobber med følelser i terapi, jobber vi mye med å kunne tillate vanskelige følelser å være der, og når vi klarer å finne andre måter å håndtere dem på eller endre dem blir også kroppslige plager mindre.

I løpet av livet lærer vi noe om hvordan vi skal forholde oss til disse følelsene, både fra nære omsorgspersoner og fra samfunnet for øvrig. Noen av oss lærer for eksempel at sinne og grensesetting ikke er greit, eller at det å gråte og være lei seg er uakseptert og fører til avvisning. Noen opplever følelsesmessig smerte som synes helt umulig å ta innover seg.

Slik kan noen følelser bli vanskeligere å mestre enn andre. De kan bli både kaotiske, forvirrende og lite til hjelp i hverdagen og by på mye psykisk smerte. Vi kan føler at vi mister kontakten med oss selv, føler skam for å være slik vi er, eller at vi mister retning og mening i livet. Vi kan oppleve psykiske symptomer som angst, depresjon, voldsom bekymring, grubling, tomhet, overdreven dårlig samvittighet eller ukontrollerbare følelsesutbrudd.

De fleste av oss bærer med oss noen slike erfaringer. Alle mennesker har vonde emosjonelle minner som preger dem til ulike tider. Typiske problematiske emosjonelle minner er fra opplevelser av mobbing, overgrep, vold, rus i familien, å leve med kritiske eller ikke-anerkjennende foreldre, bli forlatt, miste noen tidlig eller ikke bli sett for den man er.

Emosjonelle minner består nemlig av nettverk i hjernen og kroppen din. Nyere forskning viser at når slike nettverk er aktiverte, så kan de også endres ved å tilføre nye følelsesmessige opplevelser.

Hvis du har mange store og problematiske emosjonelle minner, så er sjansen stor for at du ikke har det så godt i livet ditt i dag. Disse minnene kan raskt trigges av omgivelsene, som for eksempel ting folk sier eller måter de ser på deg som minner om det vonde.

Det er også veldig vanlig at problematiske emosjonelle minner dekkes til av sekundærfølelser som angst, sinne og tomhet. Det første steget for mange er derfor bare å bli kjent med hva de kjenner på under sekundærfølelsene, hva det kan komme av og klare å skape mening av det. Og ja, de kan endres.

Ved hjelp av Tankefeltterapi (TFT) og Emosjonsfokusert terapi (EFT) jobbes det med å gjenopprette kontakten med disse livsviktige følelsene. I behandlingen i tillegg brukes det også akupressurpunkter for å eliminere kroppens ubalanser og fjerne de negative følelsene og symptomene. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for dem, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. Ved hjelp av disse psykologiske forvanlingsmetoder kan jeg hjelpe deg til å komme nærmere det vanskelige, forstå hvordan dette påvirker deg og hvordan du kan hente frem andre følelser i deg selv som kan være til hjelp for å endre det. Det er gjort mye forskning, der man ser at dette er en effektiv måte å skape emosjonelle forandringer.

Noen eksempler på typiske endringer er å kjenne sinne mot noen som har mobbet eller kritisert deg, sinne mot noen som ikke har vært der, sorg over noe du har opplevd eller føle med medfølelse for deg selv over å ha mistet noe eller noen du var veldig glad i. Det kan også være nyere minner, som en konflikt fra en jobb eller et vanskelig brudd. Det finnes etter hvert mye forskning som støtter denne måten å forstå endring på.

Vonde følelser kan endres, både de fra fortid og de i nåtid. Når vi snakker om å endre vonde følelser, så snakker vi egentlig om å endre vonde emosjonelle minner.

Ved å snakke om det som skjedde, hvordan det var å stå i det og faktisk kjenne på de følelsene du hadde den gangen, kan vi aktivere det nettverket eller emosjonelle minnet. Da kan vi få tak i dine emosjonelle behov som du hadde den gangen og endre det emosjonelle minnet, slik at du ikke lenger opplever deg like ubrukelig eller lite verdt, for eksempel. Det er omtrent som om du har koblet om på en del viktige ledninger på innsiden.

Kjenner du at du også har emosjonelle minner som holder deg fastlåst og du vil så gjerne få disse endret? Da anbefaler jeg deg å ta kontakt med meg eller bestille en time.

Og huske, selv om disse metodene er trygge og effektive, er det helt opp til deg selv å bestemme hvilke minner du synes det er greit å granske.