+47 90082841

info@mestringsmedisinlofoten.com

Mandag - fredag 8:30-15:00

Lege, forsker og forfatter Audun Myskja har uttrykt at ett gram forebygging er og blir verdt en kilo behandling. Over mange år har han jobbet for å finne ut hva som bygger helse og skaper mestring, hva kan gi glede og drivkraft, og hva kan gi liv og motivasjon. A. Myskja står bak begrepet Mestringsmedisin- som er et verktøy for å mestre plager og sykdom. I et intervju deler han sin erfaring og sier at «medisin er veldig god på det instrumentelle, på akuttmedisin og på klare diagnoser, men er ikke like god på kroniske forløp eller diffuse forløp hvor ikke-diagnoser er like klare. Ofte kan man få resultater ved å mestre stressystemet sitt. Ved stressmestring er man i flyt og er man tilgjengelig for forvandling. Så kraftfull er stressystemet.»
I dagens samfunn er det flere og flere som gir seg selv en diagnose «har møtt veggen». Mange av de opplever utmattelse, slitenhet, lav livskvalitet, nedsatt mental og fysisk helse, og uttrykker sin livsmestring som krevende eller, til og med, fraværende.


Mestringsmedisin handler om emosjonelle helse, relasjonell helse, hvordan vi mestrer stress, og stilner sinnet.
Mestringsmedisin er enkle, trygge og praktiske verktøy hvor flere viktige komponenter settes sammen og iverksettes tilpasset til den enkelte og dens livssituasjon/helsesituasjon. Grunnfaktorer i mestring som går på oppbygging handler om:
* å lære til å regulere det autonome nervesystemet;
* å være oppmerksom på pusten, lære å bruke pusten aktivt;
* å finne nok hvile, øke søvnkvalitet;
* passe med bevegelser;
* klare å regulere både innholdet i kostholdet og de tidene man spiser på;
* å være oppmerksom på hvordan tanker og følelser henger sammen;
* relasjon og kommunikasjon;
* å finne de verdiene som varer.