+47 90082841

info@mestringsmedisinlofoten.com

Mandag - fredag 8:30-15:00

Velkommen!
Mestringsmedisin Lofoten er en privat forebyggende helsetjeneste med fokus på stressmestring og forebygging av sykefravær, samt terapeutisk veiledning innenfor helse bygging og personlig vekst. Mestringsmedisin Lofoten tilbyr tjenester innen mestringsmedisin som handler om den emosjonelle helsen, den rasjonelle helsen, hvordan vi mestrer stress og tar i bruk våre ressurser. Det er enkle, trygge og praktiske verktøy hvor flere viktige komponenter settes sammen og iverksettes tilpasset til den enkelte og dens livssituasjon/helsesituasjon.
Mestringsmedisin er grunnfaktorer i mestring for helse oppbygging og personlig vekst som bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder.


I dagens samfunn er det flere og flere som gir seg selv en beskrivelse «har møtt veggen». Mange av disse opplever utmattelse, slitenhet, lav livskvalitet, nedsatt mental og fysisk helse, og uttrykker sin livsmestring som krevende eller til og med fraværende. I den tiden vi lever i nå, viser statistikken en framtredende økning på diagnosen «slapphet/trøtthet», spesielt i de siste årene. Økende tendens av sykefravær, spesielt innenfor helse og omsorg, barnehage- og opplæringssektoren, viser et stort samfunnsproblem. Mestringsmedisin Lofoten dermed ønsker å sette fokus på forebygging av sykefravær i Lofoten, gi verktøy som styrker jobbhelse og vise viktigheten av å ta i bruk ressurser på en mer bevisst måte.